Mamy czas dla wszystkich naszych Klientów

AGIO Usługi Księgowe

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców poszukujących profesjonalnej obsługi rachunkowo-podatkowej i kadrowo-płacowej.
Podstawowym celem naszej firmy jest rzetelna i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości.

Nasza firma działa na rynku od niedawna, ale doświadczenie zawodowe właścicielki stanowi gwarancję terminowego, prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia usług rachunkowo – księgowych.

Świadcząc usługi na rzecz różnych przedsiębiorców zdobyliśmy duże doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne sposoby współpracy z Klientem. Potrafimy dostosować się do specyfiki każdej firmy, unikamy szablonowego podejścia do Klienta, co stanowi dla naszej firmy istotny atut.

 

AGIO Usługi Księgowe działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 74867 z dnia 17-12-2008 roku jako firma jednoosobowa zatrudniająca pracowników.

 

Gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących naszych Klientów, zarówno w czasie realizowanej współpracy, jak i po jej zakończeniu.

Szanując Państwa czas, bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, jednak zawsze służymy pomocą, a na życzenie Klienta również dojeżdżamy. Przy wykonywaniu zleconych nam czynności reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji państwowej tj. Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi. Ubezpieczenie to zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług. Nasze ceny można uznać za konkurencyjne w stosunku do opłat pobieranych przez inne biura rachunkowe.

Są one uzgadniane indywidualnie – stosownie do pracochłonności, po dokładnym ustaleniu ze Zleceniodawcą zakresu usług. Zasady i warunki współpracy, a także wzajemne zobowiązania, są określane w szczegółowej umowie, zabezpieczającej interesy obu stron.

 

Dziękuję za odwiedzenie naszej strony internetowej i zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, jak również do korzystania z naszych usług.

Z poważaniem

Elżbieta Kozłowska

czytaj więcej...